Fatek Şirket Bildirisi

Biz, herkesin içinde bulunmaktan zevk alacağı, kendinden birşeyler bulacağı, bilgi ve tecrübe üzerine kurulmuş, karlı bir şirket yaratırız.

Şirket Bildirisi

Biz, herkesin içinde bulunmaktan zevk alacağı, kendinden birşeyler bulacağı, bilgi ve tecrübe üzerine kurulmuş, karlı bir şirket yaratırız.


Bilginin herkes ile açık yüreklilikle paylaşıldığı şirketimizde; bireysel tecrübeler bir potada eritilerek iş ortaklarımızın da kullanabileceği şirket tecrübesi haline getirilir. Ekip halinde planlı ve efektif çalışır, çalışmak kadar birlikte eğlenmekten de hoşlanırız. Her gün her konuda yeni şeyler öğrenmek için fırsat yaratır, kendimizi geliştiririz.


Biz kazanırken iş ortaklarımızın da kazanmasını sağlamak temel inancımızdır. Onlara değer verir, daha iyi anlamamızı sağlayacak sorular sorup dinleriz. Onları ve uygulamalarını anlayarak değer katacak önerilerde bulunur, kendi pazarlarında rekabet gücü sağlarız. Ödedikleri bedelin karşılığını tam olarak veririz.


Verilen sözlerin tutulması bizim için çok önemlidir ve her zaman verdiğimiz sözleri tutarak örnek oluruz.


Ana dilimiz Türkçenin güzelliğine inanır, her ortamda onu kullanırız.


Biz böyle bir şirket yaratmak için var gücümüzle çalışmayı ve bunun için yarattığımız tüm kaynakları kullanmayı taahhüt ederiz.